Doneren

Atelier De Bonte Vos is ondergebracht in Stichting De Bonte Vos.

De troostkleden worden gemaakt voor ernstig zieke, mogelijk terminale kinderen of volwassenen en voor jonge kinderen die een ouder of broer of zus hebben verloren. De belanghebbenden ontvangen deze kleden kosteloos.

Mocht u  het werk van Atelier De Bonte Vos een warm hart toedragen en willen steunen, dan kunt u doneren op bankrekeningnummer
NL84 ABNA 0839 0098 60 t.n.v. Stichting De Bonte Vos .

De stichting is volledig afhankelijk van donaties om deze troostkleden te vervaardigen.

Namens de kinderen en volwassenen, die een troostkleed ontvangen danken wij u heel hartelijk , recht uit ons hart, voor uw steun!

Bedrag