Voor de naaste familie

Voor de naaste familie van jonge kinderen, die hun moeder, hun vader, hun broertje of zusje verloren hebben.

Wanneer u uw partner of kind heeft verloren ziet en ervaart u hoe uw kind of kinderen hierop reageren.

U ziet hun verdriet, hun angst om verlaten te worden, maar ook hun boosheid, vaak naar u gericht omdat u het dichtst bij hen staat.

Naast uw eigen verdriet ziet u het verdriet van uw kinderen en soms maakt het u zo machteloos en onzeker hoe hiermee om te gaan, hoe hen te steunen.

Een herinneringskleed met foto´s van uw partner (hun vader of moeder) of van uw zoon of dochter (hun broer of zusje) kan helpen in hun rouwproces. Foto´s van uw overleden partner of overleden zoon of dochter alleen , maar ook met u samen en samen met uw kinderen.

Uw kind of kinderen kunnen op dit zacht aanvoelende kleed  spelen, al pratende, huilend, boos zijnd of zelfs lachend, over hun zo dierbare vader, moeder, broer of zus.

Ze kunnen er een tent mee bouwen, het om zich heen slaan en er onder slapen.

Op een natuurlijke, speelse manier steunt hen dit in hun rouwproces, bij het aanvaarden en begrijpen dat deze geliefde persoon er niet meer is en ook niet meer terug komt.

U kunt de foto´s zelf uitzoeken, maar ook samen met uw kinderen of vertrouwde familieleden of vrienden.
Dit uitzoeken vergt veel van u.

Nadat de foto´s door ons op katoen geprint zijn kunt u het kleed alleen of samen met uw kinderen rangschikken tot één geheel.
Dit laatste is al een begin van hun verwerkingsproces.

Bovenal wens ik u heel veel kracht maar ook vertrouwen toe in deze immens moeilijke levensfase. U heeft een zeer zware taak op uw schouders gelegd gekregen.

Mogelijk biedt dit herinneringskleed een stukje ondersteuning.

Dit kleed wordt met grote zorg en liefde volledig belangeloos en kosteloos voor uw kind of kinderen gemaakt.

U bent van harte welkom voor verdere uitleg en informatie.